Vis emner under Forside
Landsbyerne Tønning og Træden, samt de mindre bebyggelser Gammelstrup og Troelstrup, ligger indenfor en 2-3 kilometer radius af hinanden mellem Østbirk og Brædstrup. Området er meget naturskønt og Gudenåen, og i øvrigt også den ”Genfundne Bro”, ligger kun et par kilometer væk. Det er i høj grad den meget populære Tønning-Træden Friskole, der samler de 4 landsbyer, både fysisk og som mødested.
Det var lokalrådet, der var den organisatoriske forandring for den trygge landsby i Tønning-Træden. Der blev afholdt borgermøder, hvor en velsmagende tapas stimulerede idéudviklingen. På borgermøde i maj 2015 blev følgende projekter ”stemt hjem”:

-”Hverdagens Samlingspunkt”: Udarbejdelse af byggetegninger til en kombineret butik og cafe i tilbygning til forsamlingshuset. Fondstilskuddene til selve bygningen er i hus så Hverdagens Samlingspunkt realiseres indenfor kort tid.
-IT programmer til landsbyhjemmeside og projektor og internet til forsamlingshuset.
-Bålplads i Troelstrup.
-Projekt sikker skolevej til Tønning-Træden friskole. 

Den Trygge Landsby i Tønning-Træden kastede langt flere ideer af sig, end der kunne realiseres, og disse arbejdes der videre med.
 


Indholdsansvarlig Jesper Nielsen, ssjn@horsens.dk