Vis emner under Forside

Ørskov er en af de mindste landsbyer i Horsens Kommune og ligger ca. 1-2 km øst for Gedved og dermed E45. Men gennemsnitsalderen er lav med mange børnefamilier. Det afspejledes på Tryg Landsby opstartsmødet i foråret 2017, der blev afholdt i en privat ramme, da Ørskov ikke har et forsamlingshus. Børnene legede mens de voksne snakkede.

I Ørskov blev følgende projekter ”stemt hjem”:

Hjertestarter
Fartdæmpning med eksempelvis vejbump
Opgradering af landsbyens julebelysning
• Genetablering af områdets "forte" (et gammelt tingsted) 


Indholdsansvarlig Jesper Nielsen, ssjn@horsens.dk