Vis emner under Forside
Landsbyen Kattrup ligger et par kilometer vest for Hovedgaard i den nordlige del af Horsens Kommune. Der er traditionelt en god forbindelse mellem de to byer med bl.a. en sikker cykelsti og Hovedgaard BluesHouse afholder koncerter flere gange årligt i Kattrup forsamlingshus.

Den Trygge Landsby i Kattrup blev skudt i gang med borgermøder i forsamlingshuset i starten af 2015 med meget høj deltagelse og stor aktivitet på Facebook. 

Processen endte med at følgende projekter blev prioriteret og siden har en række arbejdsgrupper realiseret dem igennem frivilligt arbejde:

-Det moderne forsamlingshus: Projektor og storskærm, tilskud til ny ovn, nyt scenegulv, maling af forsamlingshuset, arrangementer. 
-Faciliteter på boldpladsen: Petanquebane kombineret med basketballkurv, nye fodboldmål, grillplads, nyt boldfangstnet.
-Tryghed: Nabohjælpsordning i form af skilte, samt oprettelse af mailkæde og indlæg fra landbetjenten. Stort set hele Kattrup er nu med i ordningen.
-Forskønnelse: Malet bykort over byen, beplantning af blomster ved de byskiltene ved indkørselsvejen.

Den Trygge Landsby i Kattrup blev afsluttet i januar 2016 med en nytårskur i forsamlingshuset, hvor børene så Disney Sjov og spiste popcorn mens de voksne rundede projekterne af. 

Udover de konkrete projekter har selve processen i Kattrup ført til flere gode nye tiltag: Facebookgruppe, nedsættelse af et Kattrupråd, der skal sikre en fortsat levende landsby, petanqueklub og en årlig tilbagevendende sommerfest med bl.a. traktorringridning, kagekonkurrence, boder og helstegt pattegris til fællesspisning. 


Indholdsansvarlig Jesper Nielsen, ssjn@horsens.dk