Vis emner under Forside

 
Landsbyen Haldrup ligger ca. 2 kilometer øst for Horsens by og et stenkast, godt og vel, fra Horsens fjord. Haldrup har bl.a. et meget velfungerende forsamlingshus med en børne- og ungdomsklub. Og nu også som et resultat af Den Trygge Landsby en seniorklub.

Den Trygge Landsby i Haldrup blev skudt i gang med to borgermøder i starten af 2015, hvor der blev brainstormet. De projektideer, hvor der meldte sig tovholdere, blev der over de følgende måneder arbejdet videre med i en tovholdergruppe, der mødtes hver 14. dag.

Følgende projekter blev realiseret i Haldrup:

-Petanquebane og petanqueklub.
-Trafikdæmpning i form af vejchikane.
-Seniorklub i forsamlingshuset, der mødes en gang om måneden.
-Udarbejdelse af tegninger til bedre adgangsforhold til forsamlingshuset for handicappede.

Som en sideeffekt af arbejdet med den trygge landsby, blev der desuden ført en positiv dialog med Horsens Kommune om at ordne enkelte ”sorte huller” mht. gadebelysning.
 Indholdsansvarlig Jesper Nielsen, ssjn@horsens.dk