Vis emner under Forside

Horsens Byråd søsatte i 2015 projektet Den Trygge Landsby, der nu kører på 3 år. Formålet er at støtte sammenholdet og de mange frivillige ildsjæle i landsbyerne i Horsens Kommune. Det er i høj grad fællesskabet, der gør landsbyerne levende og dermed attraktive for nuværende og kommende landsbyboere. I Horsens Kommune har ”udkanten guldkant”.

Trygge Landsbyer modtager hver 100.000 kr. Det er landsbyerne selv, der bestemmer, hvordan midlerne bedst fremmer tryghed, fællesskab og udvikling i lige netop deres lokalsamfund. 

Prioriteringen af midlerne sker igennem en lokal proces, som kaldes borgerbudgettering. Konkret betyder det, at der i landsbyen nedsættes arbejdsgrupper, der præsenterer en række projektforslag, som der så som oftest stemmes om. 

Erfaringen er, at når afstanden fra idé til handling er meget kort, betyder det, at rigtigt mange lokale landsbyboere møder op og engagerer sig. Ca. 1300 landsbyboere har indtil videre bidraget i større og mindre grad i de indtil videre 11 trygge landsbyer. De nye netværk og bekendtskaber der skabes, er også et vigtigt resultat af arbejdet i De Trygge Landsbyer. Alt i alt tilføres landsbyerne ekstra energi og udvikler en stolthed over ”at kunne selv”.

 

Landsbyerne udvælges på grundlag af en interesse-tilkendegivelse fra landsbyens side. Vil du vide mere om status på Den Trygge Landsby, eller vil du gerne i kontakt med tovholderne i landsbyerne, er du velkommen til at kontakt borgerkonsulent Jesper Nielsen i Sund By på tlf. 76 29 36 75 eller på jesper.nielsen@horsens.dk

Landsbyerne i Horsens Kommune kan udover Den Trygge landsby søges om tilskud fra Landsbyrådet.

Læs mere om processerne og projekterne i de enkelte Trygge Landsbyer.


Tryg Landsby skaber masser af positiv energi i de deltagende landsbyer.

Repræsentanter for Trygge Landsbyer og Horsens Kommune ppræsenterede sig på Velfærdens Innovationsdag 2017
Repræsentanter for Trygge Landsbyer (Lundum og Vrønding) samt Horsens Kommune (Sund By) var inviteret med på Velfærdens Innovationsdag 2017 for at præsentere erfaringerne.


For yderligere oplysninger kontakt

Jesper Nielsen
Borgerkonsulent i Horsens Sund By
Tlf.: 76 29 36 75
E-mail: ssjn@horsens.dk
Indholdsansvarlig Jesper Nielsen, ssjn@horsens.dk