Vis emner under Forside
VestbirkAktivitetsdag
Aktivitetsdagen i Vestbirk. Foto: Peder Stougaard/Østbirk Avis

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014 blev der afsat en pulje til kulturinitiativer i Mellembyerne for at sikre en levende og aktiv kulturudvikling i hele Horsens Kommune. Det blev på byrådets møde d. 25. februar 2015 vedtaget, at puljen skulle omfatte hele Horsens Kommune undtagen Horsens by og navngives Oplandspuljen i stedet for Mellembypuljen.

Alle med gode ideer til kultur- og fritidsaktiviteter og arrangementer i Horsens Kommune uden for Horsens by kan således søge om støtte.

Puljen har to årlige ansøgningsfrister - 14. april og 14. september.

Se retningslinjerne her:

Retningslinjer, Oplandspuljen

For yderligere information om Oplandspuljen kontakt kulturafdelingen: telefon 76292300 eller e-mail: kultur@horsens.dk


Indholdsansvarlig  Kulturafdelingen, kultur@horsens.dk