Vis emner under Forside
Det Kommende Teater fik tilskud til teaterprojektet TALEN ifm. EU-formandskabet (foto: Kresten V. Madsen)

Horsens Kommune har en kulturpulje, hvor der kan søges tilskud til kulturelle aktiviteter.

Horsens Kommunes Kulturpulje er oprettet af Horsens Byråds Kulturudvalg med det formål at opmuntre til og støtte en levende og aktiv kulturudvikling i Horsens by.

Alle med gode ideer til kulturelle projekter eller arrangementer kan søge om støtte fra Kulturpuljen. Se retningslinjerne her.

Retningslinjer, Kulturpuljen

Efter du har indsendt din ansøgning bliver den behandlet i Horsens Byråds Kulturudvalg og vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Der kan ikke søges støtte til deciderede musikformål fra puljen. Her henvises til Musikpuljen.

Ansøgninger til aktiviteter der skal foregå i Brædstrup, mellembyer, landsbyer og opland henvises til Oplandspuljen.

For yderligere information om Kulturpuljen: telefon 76292300 eller e-mail: kultur@horsens.dk.


Indholdsansvarlig  Kulturafdelingen, kultur@horsens.dk