Vis emner under Forside
Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for at dette straks anmeldes til Horsens Kommunes rottebekæmper via RotteWeb.

Der er ingen grund til at blive grebet af panik. Når først rottebekæmperen er begyndt at bekæmpe rotterne, er det som oftest et spørgsmål om tid, før de er væk.

Man har som grundejer pligt til at sikre og renholde sin ejendom, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Det gælder både parcelhusejeren, gårdejeren og ejeren af en udlejningsejendom.

Udgiften til bekæmpelsen af rotter opkræves over ejendomsskatten. Derfor skal du ikke betale noget, når du tilkalder kommunens rottebekæmper for at bekæmpe rotter på din ejendom. Loven siger, at du ikke selv må give dig i kast med at bekæmpe rotter. Du skal i stedet anmelde det til kommunen.

Du kan døgnet rundt anmelde rotteforekomst via kommunens hjemmeside – følg link i den røde selvbetjeningskasse.

Bemærk, at der er obligatorisk selvbetjening på dette område – brug pc, tablet eller smartphone.

Det tager kun 2 minutter – du skal kun bruge dit navn, din adresse, dit telefonnummer og selvfølgelig oplyse, hvor du har set rotten.

Hvis du får brug for hjælp til selvbetjeningen vil Horsens Kommune naturligvis være dig behjælpelig med medbetjening ved din egen medvirken. Vi vil gøre vores yderste til, at du kan få anmeldt rotteforekomsten. Du kan få hjælp til online selvbetjening ved at ringe til Den digitale hotline på telefonnummer 70 20 00 00.

Har du ikke selv har adgang til pc, tablet eller smartphone? Så kan du få adgang til en pc i Borgerservice på Horsens Rådhus eller på Horsens Kommunes biblioteker.

Ved akut behov for rottebekæmpelse uden for kommunens åbningstid

Den kommunale rottebekæmper foretager ikke undersøgelse og bekæmpelse på lørdage, søndage og helligdage. Hvis du opdager rotter indendørs i beboelse og på fødevare-virksomheder er der akut behov for bekæmpelse. Ved akut behov for rottebekæmpelse på lørdage, søndage og helligdage kan grundejer eller lejer indgå en aftale om bekæmpelse med en autoriseret person.

Ved indgåelse af en aftale skal skemaet ”Erklæring om rottebekæmpelse uden for kommunal åbningstid” udfyldes. Skemaet skal underskrives af både den autoriserede person og grundejer eller lejer. Den autoriserede person skal straks fremsende en genpart af aftaleskemaet til kommunen. Grundejer eller lejer kan efterfølgende vælge, at kommunen foretager den videre bekæmpelse på adressen.

De udgifter, der er forbundet med bekæmpelse af rotter uden for kommunens åbningstid, er på borgerens egen regning.

Her kan du hente skemaet Erklæring om rottebekæmpelse uden for kommunal åbningstid.

Vi gør dig opmærksom på, at kun autoriserede personer må bekæmpe rotter med kemiske midler. Derfor må der ikke udleveres rottegift til borgerne.

Se listen over de firmaer, der foretager rottebekæmpelse.


Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk