Vis emner under Forside
Foto af stier i parken. Foto: Horsens Kommune

Digterparken har sit navn efter sin beliggenhed i digterkvarteret, omgivet af H. C. Andersensvej, Grundtvigsvej og Blichersvej med mere.

Parken er et grønt område fra ca. 1970, men er i flere etaper forskønnet og udbygget. Blandt andet har byforskønnelsesmidler i Gl. Gedved Kommune finansieret beplantning og belægning på stierne, og Veluxfonden betalte den tidligere legeplads, som nu er flyttet til et andet kommunalt areal i Østbirk.

Parken ligger i en lavning i terrænet, og der er flere befæstede stier i den ca. 1,5 ha. store park. Parken består af græsflader og afgrænsede busketter, tilplantet med forskellige løvfældende buske. Mod H. C. Andersensvej er et træbælte af løvtræer og stedsegrønne. Der er i 2010 lagt løg i ”gryden” hvor den tidligere legeplads lå.

Der findes borde-bænke og bænke til ophold. Til vinteraktiviteter er der en kunstig kælkebakke samt en lille skøjtebane, som overrisles i kolde vintre.

Parken har forbindelse til grønne områder mod vest, og Bryrupbanestien passerer lige forbi parken.


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Jonna Hansen, jh@horsens.dk