Vis emner under Forside
Sommer i Boller skov
Parken ved Boller Slot ligger på Boller Slotsvej, syd for Horsens Fjord, og rummer en større plantesamling anlagt af Horsens Havebotanisk Forening.

Haven er åben hver dag fra kl. 10 til 20 i perioden 1. april til 15. oktober.
Både slot og park er privateje pr. 1. maj 2015, men parken er som altid åben for offentligheden.
Ved ønske om et arrangement eller lign. i parken, kan henvendelse ske til formand for foreningen, Sussi Andreasen, som kan træffes på tlf. 30 53 02 73 eller ssan@horsens.dk
Kontaktoplysninger på ejer af Boller Slot: Peter Vognsen Nørgaard tlf.: 28 35 06 70 eller pvn@delfisseafood.dk

Du kan også læse om parken på facebook

 

 

Bynær natur

Turen ud til parken, på ca. 5 km fra Horsens centrum, kan nemt gøres på cykel eller til fods ad Bollerstien, som er en del af National Cykelrute 5.
Der er ca. 3,8 km fra Bollerstiens start og ud til slotsparken.

Boller Slotspark

Gennem en gammel Lindeallé, som der ikke er mange af på egnen, føres man til de historiske omgivelser ved Boller Slot. Det er den eneste bevarede vandborg fra 1500 tallet på Horsens- egnen. Slot og voldgrav er omgivet af skov til flere sider.

Parken på ca. 1,6 ha har præg af romantisk haveanlæg.
I den østlige del af parken har Horsens Havebotaniske forening i mere end 25 år anlagt temahaver med  fuchsia og roser, en krydderhave, pelargonier og primula, og en japansk inspireret have.

Såvel i parken som i den nordfor liggende Boller Nederskov, som er statsskov, er der mange gamle sjældne træer. Bl.a. en stor gammel platan i selve parken og gamle taks.
Uden for parken, på naturstyrelsens areal, står en stor Kalopanax. Der er også, ud over voldgraven, vådområder i både parken og skoven.
I selve skoven vokser mange sjældne plantede træer.

I slotsparken er granitskulptur ”Tidsbølger” tegnet af Lars Lynge og udført af udført af Phillips Sten- & Billedhuggeri. 
Kunstværket er doneret til Boller Slotspark af en anonym giver i 2003.

"Skildpadden" i Boller Slotspark er udskåret af et meget stort og gammelt Cyprestræ, som blev ødelagt ved en storm i ca. 2005. Den blev udskåret i 2009 i anledning af  Boller Havebotaniske Forenings 20 års jubilæum af en lokal trækunstner Niels Ejnar Petersen.

Boller-egen

I parken står det fantastiske træ, som kaldes Boller-egen. Dens alder er tvivlsom, men det vurderes, at egen måske kan være op mod 1000 år gammel.
I så fald kunne den "fortælle historier" helt tilbage fra vikingetiden og fra Boller Slots allerførste dage.

Egens stamme er i omkreds 8 meter og tykkelse 1,5-2 meter. Højden er ca. 12 meter. Træet regnes for at være blandt de "tykkeste" egetræer i Danmark. Egen har dog været hul de sidste 200-300 år.

På et tidspunkt har egen været ramt af lynet, så toppen brækkede af. De krogede grene er skudt frem som vanris (grene, der gror ud fra hvilende knopper). Træet virker på trods af sin høje alder livskraftigt og i god vækst.

I den omliggende skov, som ejes af Naturstyrelsen, er der bl.a. udplantet afkom fra Boller-egen

Havebotanisk Forening

Havebotanisk Forening har gennem mere end 25 år været med til at passe Boller Slotspark, og har medvirket til at gøre den til meget besøgt turistmål.
Det er et rent frivilligt projekt, støttet af sponsorer, der tilfører parken oplevelser for både turister og byens borgere, som på grund af de dejlige omgivelser besøger Boller Slotspark, Boller Nederskov eller Klokkedal Skov.
Havebotanisk Forening driver haven som en slags kollektiv kolonihave, hvor frivillige bringer nyt liv til den gamle slotspark og hygger sig sammen socialt.
Sponsorer har gennem tiden støttet det frivillige haveprojekt.
Astrid Jørgensen, daværende stadsgartner i Horsens, har tegnet haveanlægget, hvor selve havebotanisk have er placeret. Horsens Kommune stillede fra starten jorden til rådighed og har støttet foreningens årligt med et mindre tilskud.

Er du interesseret i at hjælpe til i Boller Slotspark som frivillig, eller støtte foreningen som passivt medlem, kontakt da formand Sussie Andreasen på tlf. 30530273 eller ssan@horsens.dk

 

Boller Slot

Man ved ikke alt om slottes oprindelse, men et dokument fra 1350 beretter at ”Otte Limbæk til Boller skøder alt sit gods i Vinten og Lund til Voer Kloster”.
Det nuværende slot går dog næppe væsentligt længere tilbage end til 1550, og har oprindelig ikke bestået af fire fløje.
Rigets marsk , Holger Rosenkrantz havde sæde på gården fra 1548. Efter hans død og familiens salg af Boller slot i 1621 boede skiftende adelige slægter på gården.

Selve slottet hørte i perioden 1672-1930 under grevskabet Frijsenborg,

Efter 1759 underkastes herregården flere bygningsændringer under Christian Frijs.
Mange af disse lader sig aflæse i bygningen. F.eks. kan man se talrige spor efter tidligere dør- og vinduesplaceringer, ligesom skift i forbandt på nordfløjen fortæller at denne fløj oprindelig var kortere end i dag. På bygningen ses mange rester af kirkematerialer.
Store dele af soklen er opført af sokkelkvadre og ved nordfløjens vestre dør er lagt en gravsten, der fungerer som trædesten.
Sandsynligvis har der på bygningen været et eller flere tårne.
Fra 1930 hørte slot og park hørt under de danske sygekasser, og i 1965 købtes slottet af Horsens Kommune, som i en årrække drev et plejehjem for demente på slottet. Dette flyttede i 2012 til mere moderne omgivelser.
I 2015 blev Boller Slot og Park, samt tidligere fodboldbane og teltplads på den anden side af vejen, solgt til en privat køber, som har indrettet private lejligheder i den fredede bygning.

Slottet er ikke åbent for offentligheden, men den nordlige del af parken med Havebotanisk Forenings fine haver, de store plæner med picnicområder, de gamle og yngre træer og Boller-egen er i henhold til købsaftalen forsat åben for offentligheden.
Horsens Kommune driver i samarbejde med Havebotanisk Forening den offentlige del af parken.

Besøgende bedes vise respekt overfor den private del af parken, hvor der ikke er adgang for offentligheden.

 

 

   


Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk