Vis emner under Forside
Badning ved kysten

Badning ved kysten

Om sommeren kan badende opleve, at vandet i perioder bliver uklart eller misfarves. Det kan skyldes, at mikroskopiske alger forekommer i høje koncentrationer, hvilket man kalder en algeopblomstring. Ofte bliver vandet grønligt eller brunligt. Den grønne farve skyldes som regel blågrønalger og den brune farve som regel kiselalger. Blågrønalgerne kan ligefrem ligge som et lag på overfladen. Når det er rigtig slemt ligner det, at der er maling på vandet. Opblomstringerne optræder især om sommeren i perioder med stille, solrigt vejr. Årsagen til algeopblomstringer er primært næringsstoftilførsel fra landbruget, som får algerne til at vokse hurtigt i sommervarmen.

Udover at vandet bliver uklart og uindbydende at opholde sig i, bliver det også mindre egnet at bade i på grund af helbredsrisikoen. Særlig blågrønalgerne skal man tage sig i agt for, fordi de i nogle situationer udskiller stoffer til vandet, som kan være overordentligt giftige for både dyr og mennesker. I sjældne tilfælde kan de være dødelige, hvis man kommer til at sluge vandet. Nogle af stofferne kan udløse allergiske reaktioner, så man får en slem kløe på huden. Det er ikke muligt at se på algerne, om de er giftige eller giver kløe.

Baderåd
Hvor uklart vandet skal være, før badning må frarådes, kan der ikke gives et entydigt svar på. Selv klart vand kan i uheldigste fald give gener, men hvis du vil være meget sikker på ikke at få gener, så hold dig fra uklart vand, især hvis det er grønt. Følgende anbefalinger er gode at huske:

• Bad aldrig, hvis der er store mængder blågrønalger, eller hvis det ligner grøn maling på vandoverfladen.
• Bad aldrig, hvis vandet er så uklart, at du ikke kan se dine egne tæer, når du står i vand til knæene.
• Bad ikke i de bræmmer af sammenskyllede alger, der kan drive rundt ved stranden. 
• Lad aldrig småbørn bade i algeforurenet vand.
• Lad aldrig småbørn soppe og lege i alger, der er skyllet sammen langs bredden.
• Lad ikke hunde eller andre husdyr/kæledyr bade i eller drikke af vand, der er grønt af alger.
• Hop ikke i vandet efter en kraftig regnbyge. Der kan gå op til to-tre dage, før eventuelle bakterier er blevet nedbrudt af solen. 
• Undgå at få vandet i munden. mange bakterier kan give diaré og andre mavesygdomme. 

Brug din sunde fornuft og husk, at det altid er din beslutning og dit ansvar, når du tager en dukkert.

Badning i søer

I Horsens Kommune har vi flere fine badesøer, hvor vandet oftest er rent. Det drejer sig om: Karl sø, Nedenskov sø, Naldal sø, Ring Sø og Blidsø, hvor kommunen løbende tager kontrolprøver og undersøger den hygiejniske kvalitet af vandet.
Om sommeren er opblomstring af alger et tilbagevendende problem, som kontrolprøver ikke kan forudsige. Her må du bruge din sunde fornuft.  

Baderåd
Hvor uklart vandet skal være, før badning må frarådes, kan der ikke gives et entydigt svar på. Selv klart vand kan i uheldigste fald give gener, men hvis du vil være meget sikker på ikke at få gener af at bade i søvand med alger i, så hold dig fra uklart vand, især hvis det er grønt. Følgende anbefalinger er gode at huske:

• Bad aldrig, hvis der er store mængder blågrønalger, eller hvis det ligner grøn maling på vandoverfladen.
• Bad aldrig, hvis vandet er så uklart, at du ikke kan se dine egne tæer, når du står i vand til knæene.
• Bad ikke i de bræmmer af sammenskyllede alger, der kan drive rundt på søen.
• Lad aldrig småbørn bade i algeforurenet vand.
• Lad aldrig småbørn soppe og lege i alger, der er skyllet sammen langs bredden.
• Lad ikke hunde eller andre husdyr/kæledyr bade i eller drikke af søvand, der er grønt af alger.

Da flere af søerne er meget påvirkelige overfor selv mindre forureninger bør man undgå at tisse i vandet, da det kan være med til at ødelægge balancen i søen.

Kommunen har opsat skilte ved de fleste af badesøerne, hvor der er råd og vejledning at finde om forholdsregler ved badning, når der er risiko for algeopblomstring om sommeren. Men husk, at skiltene ligesom teksten her blot er vejledende. Det er altid din beslutning og dit ansvar, når du tager en dukkert i søen. 

Plakat med 5 vigtige baderåd kan printes og hænges op.     Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk