Vis emner under Forside

Lovens regler for færdsel i naturen kan være indviklede, men som hovedregel gælder, at du skal tænke dig godt om og vise hensyn både til lodsejere og naturen. 

Regler for færdsel i naturen kan du læse mere om på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.     

Læs også folderen Naturen må gerne betrædes - men træd varsomtNaturen må gerne betrædes - men træd varsomt


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk