Vis emner under Forside
Vandreture2

Team Friluftsliv varetager administrationen af Horsens Kommunes landbrugsarealer, græsningsarealer, naturstier, skove, parker, grønne områder, vejbeplantninger og vejtræer. Herudover varetager vi information og formidling om områderne og friluftsmulighederne i Horsens Kommune, herunder kanosejlads på Gudenåen og booking af shelters.

Teamet forvalter kommunens kolonihaver og pensionisthaver, samt udlån og tilladelser til brug af kommunens rekreative arealer.
Derudover varetager vi administration af fortidsminders beskyttelseszone samt skovrejsning (VVM vurdering) og stier i det åbne land efter naturbeskyttelsesloven.

For spørgsmål til ovenstående kan følgende kontaktes:  

Liselotte Nielsen: 76 29 26 21, e-mail: telni@horsens.dk. Havebrugskandidat.
Arbejdsområde: Friluftsliv, parker, vejtræer- og vejbeplantninger, skove, græsklip, udlejning af arealer i Horsens, rekreative stier, kolonihaver, måger, råger og duer samt kommunale fortidsminder.

Bo Karlshøj Riis: 76 29 25 46, e-mail: bri@horsens.dk. Forstkandidat.
Arbejdsområde: Friluftsliv, udlejning af arealer i Brædstrup/Gedved, skovrejsning, fortidsminder, rekreative stier samt sejlads på Gudenåen.

Helle Kühnel Nielsen, 76 29 26 23, e-mail: tehkn@horsens.dk. Teknisk assistent.
Arbejdsområde: Primært grønne arealer, græsklip i byggemodninger og vejbeplantninger, rekreative stier, udlån af grønne områder, booking af shelters samt webredaktør for Horsens Kommunes friluftssider

Aase Gyldion Kristensen, 76 29 26 37, e-mail: agk@horsens.dk. Arkæolog.
Arbejdsområde: Friluftsliv, rekreative stier, sejlads på Gudenåen, turfoldere, informationstavler, samt fortidsminder.

Karina Egebjerg, 76 29 26 26, e-mail: kae@horsens.dk. Teknisk Designer.
Arbejdsområde i Friluftsteamet: udlejning af pensionist- og nyttehaver.


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk