Vis emner under Forside
Klostermølle

Foreningen Oplev Søhøjlandet er en aktør i oplevelsesøkonomien. Foreningen er organiseret som et netværkssamarbejde, der fortolker og omsætter den lokale natur- og kulturarv til en drivkraft i udviklingen af Søhøjlandet.

På grundlag af natur- og kulturhistoriske værdier styrker foreningens projekt- og formidlingsarbejde områdets identitet – til gavn for bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Foreningen arbejder således med udviklingsorienterede opgaver.

Foreningen Oplev Søhøjlandet udfører ikke museumsarbejde i traditionel forstand, men bl.a. museernes viden og faglighed indgår i foreningens formidlingsarbejde.

Foreningen Oplev Søhøjlandet har - siden idéen om Søhøjlandets Økomuseum for alvor tog form fra februar 1997 – arbejdet på at opbygge en organisation og et netværk, som kunne rumme varetagelsen af en række udviklingsopgaver med høj grad af lokal forankring. I årene fra 1997 til 2007 har økomuseet realiseret projekter for omkring 6 mio. kr.


For yderligere oplysninger kontakt

Oplev Søhøjlandet

Klostervej 3
8680 Ry


Tlf.: 86 69 66 00
E-mail: kontakt@ecomuseum.dk
www.visitskanderborg.com
Indholdsansvarlig Iben Høgh Grøftehauge, ig@horsens.dk