Vis emner under Forside
Kolonihave ved Sølyst
Kolonihave ved Sølyst. Foto. Liselotte Nielsen

Der findes 17 kolonihaveforeninger i Horsens Kommune.
Haverne er varige, undtagen Solbakken og kan lejes af alle, der er bosiddende i Horsens Kommune.
Er du interesseret i at leje en kolonihave, kan formanden for den pågældende forening kontaktes.

OBS: Havekoloni Solbakken har lige nu 1 ledig have. Er du interesseret, kan formand Svend Norup kontaktes på tlf.: 21 73 44 68

Du kan se havernes placering i Horsens Kommune på oversigtskortet

Du kan læse mere om haveforeningerne og se liste over Kredsens formænd og kasserere på Sydøstjyllands Kolonihavekreds

Liste over formænd i haveforeninger udenfor kredsen:
Solbakken:
Formand: Svend Norup, Kollegievænget 6 B st.th., Horsens  tlf.: 21 73 44 68
Kasserer: Poul Feld-Jakobsen, Sølvgade 1a, Horsens  tlf.: 41 78 49 73
Strandfryd:
Formand: Bente Gjersø, Smedegade 59C, Horsens  tlf.: 75 62 01 81

Pensionisthaver

Horsens Kommune råder over ca. 25 haver til privat udlejning (de fleste uden hus/skur).
Pensionister, bosiddende i Horsens Kommune, har fortrinsret til haverne.
Årlig lejeudgift for en pensionisthave er pt ca. 240 kr. + vandafgifter.

Du kan se havernes placering i Horsens Kommune på oversigtskortet over pensionisthaver
Haverne ligger ved Spedalsø/Boligselskabet og for enden af Langmarksvej ved Sundvej.  

 


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk