Vis emner under Forside

Folkeoplysningsloven giver mulighed for, at godkendte foreninger og folkeoplysningsforbund kan søge tilskud til lokaler og aktiviteter.

Fra 2016 er der nye frister for indsendelse af ansøgning om tilskud:

 • Aftenskoler - 4. januar
 • Kursustilskud - 1. februar - Udskudt til 15. februar
 • Aktivitetstilskud - 15. marts
 • Lokaletilskud - løbende ansøgning, senest en måned efter foreningens generalforsamling eller senest 1. juli.

Søg tilskud 

Retningslinjer 

 Vejledninger

 Søg tilskud til AFTENSKOLER


Indberet mellemkommunale

deltagere og regnskab

AFTENSKOLER 

 •  Aftenskoler: Vælg NemLogin, og brug Nem-ID

 Søg tilskud til FORENINGER
Her kan du læse om, hvilke tilskud din forening kan søge:

AFTENSKOLER: 

Fritidsundervisning for voksne

Aftenskoler kan søge tilskud til fritidsundervisning for voksne. Tilskuddet dækker en del af udgifterne til undervisernes lønninger.

Lokaler til fritidsundervisning for voksne

Kommunen stiller som udgangspunkt gratis lokaler til rådighed for aftenskoleundervisning. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at finde andre lokaler, hvis undervisningen kræver specielt udstyr m.v. Her kan der efter nærmere aftale med kommunen gives et tilskud til leje af lokalerne.

Ansøgningsfrist primo januar.

FORENINGER: 

Aktiviteter i børne-, ungdoms- og idrætsforeninger

Børne-, ungdoms- og idrætsforeninger kan søge tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Tilskuddet går til foreningernes almene drift.

Byrådet har afsat en pulje til formålet. Puljen fordeles i forhold til medlemmernes alder og omfanget af aktiviteter. Grundtilskuddet er på 3.000 kr. pr. forening pr. år. Herudover kan foreningen opnå en andel af puljen i forhold til opnåede pointtal:

 • Aldersgruppen 0-12 år udløser x point pr. aktivitetsuge*
 • Aldersgruppen 13-18 år udløser x point pr. aktivitetsuge*
 • Aldersgruppen 19-24 år udløser x point pr. aktivitetsuge*
 • Voksne Handicapmedlemmer udløser x points pr. aktivitetsuge*

*) Aktivitetspoint behandles af Horsens Byråd i foråret 2016

Ansøgningsfrist 15. marts. 

Kurser for trænere og ledere

Børne-, ungdoms- og idrætsforeninger, der har aktiviteter for børn og unge under 25 år, kan søge tilskud til uddannelse og kurser for trænere og ledere. Foreninger kan søge tilskud til kursusafgiften - men ikke transportudgifter.

Tilskuddet er 100 pct. - dog max. 1.200 kr. pr. person pr. år.

Ansøgningsfrist 1. februar 

Lokaler til børne-, ungdoms- og idrætsforeninger

Kommunen stiller som udgangspunkt gratis lokaler til rådighed for børne-, ungdoms- og idrætsforeninger. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at finde andre lokaler. Her kan der, efter nærmere aftale med kommunen, ydes et tilskud til leje af lokalerne. Kommunen yder tilskud med 75 pct. til lokaler, haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af folkeoplysende foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

For folkeoplysende aktiviteter ydes der 100 pct. tilskud ved leje af Brædstruphallerne, Østbirkhallen og Hovedgårdhallen.

Ansøgningsfrist en måned efter foreningens generalforsamling i året efter udgifterne er afholdt. 

Idræts- og svømmehaller

Foreninger og oplysningsforbund kan låne eller leje idræts- og svømmehaller ved henvendelse til hallen eller Kulturafdelingen.

Se ledige tider her

Venskabsbysamarbejde

Horsens har fire venskabsbyer:

 • Karlstad, Sverige
 • Moss, Norge
 • Nokia, Finland
 • Blöduós, Island

Der kan søges om tilskud til foreningsrejser til venskabsbyerne.


Selvbetjening

For yderligere oplysninger kontakt

Anders Helledi

Breddeidrætskonsulent
Tlf. 76 29 23 05
E-mail: anoh@horsens.dk

Eller

Henrik Koch
Fritidskonsulent
Tlf. 76 29 23 18
E-mail: hkra@horsens.dk

Kulturafdelingen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Indholdsansvarlig Anders Helledi, anoh@horsens.dk