layoutelementlayoutelement
Horsens Kommune - Service og beredskab bandvæsnet 

Midlertidig overnatning

Der skal ved midlertidige overnatninger fremsendes an ansøgning til godkendelse senest 8 dage før.

Midlertidige overnatninger skal udfyldes Her (Du sendes automatisk videre til Sydøstjyllands Brandvæsens hjemmeside www.sojbv.dk