Vis emner under Forside
Spildevand

Du skal først have tilladelse fra kommunen, hvis du ønsker at lede processpildevandet fra din virksomhed til det offentlige kloaksystem.

Tilladelse til tilslutning af processpildevand fra virksomheder i områder, hvor der er kloakeret, gives enten i forbindelse med en miljøgodkendelse eller som en særskilt tilladelse.

Hvis der er tale om processpildevand

Ansøgningsproceduren for tilslutningstilladelse afhænger af virksomhedstypen:

  • For virksomheder der er omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 skal ansøgning om tilslutningstilladelse ske via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø
  • For autoværksteder og øvrige virksomheder, som er omfattet af kommunens regelmæssige tilsyn i henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen opfordrer vi til, at man bruger ansøgningsblanketten som findes via kassen "Ansøgningsblanket - Spildevandstilladelse"
  • For virksomheder, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 er det frivilligt, om ansøgning sker via Byg og Miljø eller via kassen "Ansøgningsblanket - Spildevandstilladelse".

Hvis der er tale om spildevand fra en olie- og benzinudskiller

Hvis der er tale om spildevand fra en olie- og benzinudskiller er der en række særlige oplysninger, vi skal bruge uanset virksomhedstype. Benyt venligst blanketten via kassen "Ansøgningsblanket - Olie- og benzinudskiller". Den udfyldte blanket kan eventuelt vedhæftes i Byg og Miljø. Læs eventuelt mere på vores side om olie- og benzinudskillere.

Hvis der er tale om spildevand, som svarer til husspildevand

Tilladelse til tilslutning af spildevand til det kommunale spildevandssystem, som er sammenligneligt med husspildevand, gives i forbindelse med byggetilladelsen.


Ansøg om tilslutning af industrispildevand til kloak

Mere selvbetjening
 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk