Vis emner under Forside

Tilsynsmyndigheden skal udarbejde en ”Miljøtilsynsplan”, som omfatter de virksomheder og husdyrbrug m.v. som ligger inden for tilsynsmyndighedens kompetenceområde.

Formålet med planen er at give borgere, virksomheder, landbrug og andre interesserede et indblik i kommunernes prioriteringer, og hvordan tilsynsindsatsen på miljøområdet overordnet vil blive gennemført i perioden 2015-18.

Kommunens første miljøtilsynsplan omfatter en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer i kommunen, samt kommunens tilsyn med bilag 1-virksomheder og husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3.

Se Horsens Kommunes ”Miljøtilsynsplan”.


Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk