Vis emner under Forside
paragraffer

Læs her om din virksomhed skal have miljøgodkendelse eller ej. Du er altid velkommen til at kontakte os i Team Industrimiljø, hvis du har spørgsmål eller vil drøfte dit projekt med os.

Listevirksomheder skal have miljøgodkendelse

Din virksomhed skal have en miljøgodkendelse, hvis den er en såkaldt listevirksomhed.

At være listevirksomhed betyder, at virksomhedstypen er optaget på listerne i bilag 1 eller 2 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder.

Miljøgodkendelsen fastsætter miljømæssige rammer for virksomhedens indretning, drift og forureningsbegrænsning. Miljøgodkendelsen skal være på plads inden virksomheden etableres, udvides eller ændres.

Ansøgning om miljøgodkendelse sker gennem Byg og Miljø.

Selv om din virksomhed ikke skal ikke have miljøgodkendelse, skal den måske have andre tilladelser

Virksomheder, der ikke er listevirksomheder (se ovenfor), skal ikke have miljøgodkendelse. Men du skal være opmærksom på, at virksomheden måske skal have andre tilladelser – som eksempelvis spildevandstilladelse eller byggetilladelse – i orden inden etablering. Derfor er det altid en god ide at kontakte en af os i Team Industrimiljø og få en forhåndsdrøftelse af dine planer. På den måde kan du sikre, at din virksomhed kan drives inden for lovens rammer på det pågældende sted.

Ansøgning om byggetilladelse sker gennem Byg og Miljø.

En beskrivelse af hvilken type processpildevand, som kræver spildevandstilladelse, kan du læse på siden om Tilslutning af processpildevand til kloaksystem.

Autoværksteder og større maskinværksteder skal anmeldes inden etablering

Maskinværksteder på 1.000 m2 og derover skal anmeldes til miljømyndigheden. I anmeldeprocessen bliver du gjort bekendt med de standardvilkår, som gælder for branchen. Anmeldelse af maskinværksteder sker gennem Byg og Miljø.

Autoværksteder skal også anmeldes til miljømyndigheden. Anmeldelse af autoværksteder skal ske via det skema, du finder i den røde kasse.

Du finder flere oplysninger på siderne om maskinværksteder og autoværksteder.

Miljøtilsyn og offentliggørelse af miljøgodkendelser

Horsens Kommune fører miljøtilsyn med virksomheder både med og uden miljøgodkendelse.

Miljøgodkendelser offentliggøres på portalen Digital MiljøAdministration.

Du er altid velkommen til at kontakte Team Industrimiljø

Er du i tvivl om din virksomhed skal miljøgodkendes, så er du velkommen til at kontakte en af os i Team Industrimiljø inden for kommunens telefontider. Vi tager også meget gerne en forhåndsdrøftelse af dit projekt inden du sender ansøgningen til os.


For yderligere oplysninger kontakt

Team Industrimiljø

Kirsten Albek (Miljøtekniker)
76 29 26 41, kial@horsens.dk

Rikke Cochran (Miljøkemiker)
76 29 25 18, rc@horsens.dk

Ulrik Holm (Miljømedarbejder)
76 29 26 44, uh@horsens.dk

Lone Kappel Hübschmann (Biolog)
76 29 26 40, lhu@horsens.dk

Tina Kjærgård Pedersen (Jordbrugsteknolog)
76 29 25 17, tkp@horsens.dk


industrimiljoe@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag - onsdag kl. 10.00 - 15.00

Torsdag kl. 10.00 - 17.00

Fredag kl. 10.00 - 13.00

 

Se også

Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk