Vis emner under Forside
maskinvaerksted

Du skal altid huske at anmelde det til kommunen via Byg og Miljø, hvis du vil etablere, udvide eller ændre et maskinværksted på 1.000 m2 og derover.

Regulering af miljøforhold på maskinværksteder

Der gælder særlige regler for maskinværksteder med et produktionsareal på 1.000 m2 eller derover. Reglerne omfatter mange former for forarbejdning af metaller – herunder svejsning, klipning og overfladebehandlinger.

Reglerne stiller krav om blandt andet begrænsning af luftforurening og støj, samt beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.

Reglerne fremgår af Maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Kommunen kan desuden skærpe eller supplere bekendtgørelsens krav, hvis vi vurderer at dette er nødvendigt for at beskytte naboer, særligt sårbare recipienter eller for at sikre en effektiv forebyggelse og begrænsning af forurening fra virksomheden.

Anmeldelse – godkendelse – tilsyn

Inden et maskinværksted etableres eller udvides/ændres, skal der indgives en anmeldelse til kommunen. Anmeldelsen indsendes via Byg og Miljø.

Kommunen fører aktivt tilsyn med maskinværkstederne, som også er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen. Læs mere om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn.

Er din miljøgodkendelse stadig gyldig?

Eksisterende miljøgodkendelser for maskinværksteder bevarer fortsat deres gyldighed så længe de er tidssvarende og dækkende for virksomhedens aktiviteter.

En godkendelse bortfalder

  • hvis virksomhedens aktiviteter ændres eller
  • hvis kommunen vurderer at godkendelsen ikke længere er tidssvarende.

Hvis en godkendelse bortfalder, skal virksomheden herefter anmelde den samlede virksomhed via Byg og Miljø inden for 3 måneder.

Kontakt Team Industrimiljø

Har du brug for hjælp eller vejledning, er du velkommen til at kontakte os på industrimiljoe@horsens.dk, eller du kan kontakte en sagsbehandler fra Team Industrimiljø direkte inden for kommunens telefontider.

Kirsten Albek (Miljøtekniker), 76 29 26 41, KIAL@horsens.dk

Rikke Cochran (Miljøkemiker), 76 29 25 18, RC@horsens.dk

Ulrik Holm (Miljømedarbejder), 76 29 26 44, UH@horsens.dk

Lone Kappel Hübschmann (Biolog), 76 29 26 40, LHU@horsens.dk

Tina Kjærgård Pedersen (Jordbrugsteknolog), 76 29 25 17, TKP@horsens.dk


Byg og Miljø - Anmeld dit maskinværksted

Mere selvbetjening
 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk