Vis emner under Forside

Virksomheder, som er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, skal betale for den tid, som miljømyndigheden bruger på miljøgodkendelser og tilsyn samt behandling af klager over gener fra virksomhederne.

Timepris

Taksten for sagsbehandling – herunder miljøgodkendelse og tilsyn – reguleres årligt. Den regulerende takst samt generelle oplysninger om brugerbetaling fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside.

Betalingsperiode

Opkrævningsperioden løber fra den 1. november til 1. november det efterfølgende år.

Hvad betaler virksomheden for?

I tidsforbruget indgår både tid anvendt selve virksomheden og tid anvendt uden for virksomheden til forberedelse, opfølgning, rapportskrivning og lignende.

Der er ingen mulighed for at fravige reglerne, og der kan ikke ankes over brugerbetalingen.


 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk