Vis emner under Forside

Horsens Kommune udbyder i løbet af foråret 2017 transport, behandling og anvendelse af kildesorteret organisk affald (KOD) For at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Horsens Kommune valgt, at lave en høring af dele af det foreløbige udbudsmateriale.

Vi indbyder potentielle tilbudsgivere til at gennemgå og kommenterer det offentliggjorte materiale

Potentielle tilbudsgivere bedes fremsende kommentarer, forslag mv. til materialet senest tirsdag den 28. marts inden kl. 12.00 på mail til udbud@horsens.dk

Efter høringen vil det blive vurderet, hvorvidt dette giver anledning til ændringer i materialet.

Horsens Kommune vil meget gerne have alle potentielle tilbudsgiveres kommentarer. Horsens Kommune vil meget gerne have kommentarer til:

• Bilag 3 Kravsspecifikation ID nr. 31-34 Statistik og Data
• Bilag 4 Kontrakt § 21 Bod
• Hvis der er forhold i materialet, som betyder, at en potentielle tilbudsgiver ikke kan leve op til de stillede krav
• Eventuelle uklarheder i materialet

Det foreløbige materiale består af:

Udbudsbetingelser
Bilag 3 Kravsspecifikation
Bilag 4 Kontrakt


Indholdsansvarlig Hanne Hyltoft, hhy@horsens.dk