Vis emner under Forside

Udbudsfristen er torsdag den 3. august 2017.

Horsens Kommune udbyder hermed som et samlet udbud matr. nr. 41, Oens By, Ølsted og matr. nr. 46, Torsted By, Torsted til salg. Arealet udgør 5.054 m² bestående af 3.029 m² vejareal og 2.025 m² vandareal. Arealet kan ikke selvstændigt bebygges.

Udbudsdokumenter:


Indholdsansvarlig Terese Søholm Lindekilde, tere@horsens.dk