Vis emner under Forside

Grunden er beliggende centralt i Brædstrup by med få min. gang til byens indkøbsmuligheder, skole, dagsinstitution og rekreative område mv.

Grunden må bebygges med etagebyggeri til boliger, butikker og liberalt erhverv eller lign. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 75 % jf. gældende lokalplan for området.

Kontakt Sara Westergaard sawe@horsens.dk, Juridisk afdeling for yderligere information.


Indholdsansvarlig Sara Westergaard, sawe@horsens.dk