Vis emner under Forside

Horsens Kommune udbyder hermed som optionsaftale i offentligt udbud Campusrunden, beliggende Andreas Steensbergs Plads 4, 8700 Horsens. Arealet udgør i alt 31.500 m2 fordelt på to matrikler. Optionen omfatter ca. 60.000 etm2 byggeret.

Arealet udlagt til et uddannelsesmæssigt kraftcenter i midten af Horsens, som kan understøtte Horsens som en by med et attraktivt undervisningsmiljø.

Udbudsdokumenter:

 

Ledningsoplysninger for vandforsyning, elforsyning samt spilde- og regnvand følger snarest.

De bydende vil selv via LER (Ledningsregistringssystemet) kunne rekvirere nyeste opdateringer.

I øvrigt kan bydende med fordel anvende webkort.horsens.dk til at hente supplerende kortoplysninger om omkringliggende arealer.

Midtbyforbindelsens hjemmeside findes beskrivelse af Metropos' projekt


For yderligere oplysninger kontakt

Stabschef Charlotte Lyrskov

Tlf. 76292025 / 30109166
E-mail: cly@horsens.dk

Eller

By- og Havneudviklingschef Jesper Gemmer
Tlf. 76292520 / 51287467
E-mail: jge@horsens.dk

Indholdsansvarlig Line Toftbjerglund Laursen , ltl@horsens.dk