Vis emner under Forside

Horsens Kommune udbyder hermed købsaftale i offentligt udbud på matr. 1023k og del af 1023ø, begge Horsens Bygrunde, beliggende Jens Hjernøes Vej 22, 8700 Horsens med køberet på matr. 1023d og matr. 1023b, begge Horsens Bygrunde, beliggende Jens Hjernøes Vej 18, 8700 Horsens. Det samlede areal udgør 8.852 m2. Det samlede antal byggerets-m2 udgør ca. 11.000 etm2.

Arealet er udlagt til boligformål, som skal understøtte Horsens som en by med et attraktivt og havnenævnt byområde.

Salgsbrev

Bilag 1: Geoteknisk rapport – Jens Hjernøes vej 18-20,Horsens

Bilag 2: Geoteknisk rapport – Jens Hjernøes vej 22, Horsens

Bilag 3: Undersøgelsesrapport – Jens Hjernøes vej 18-20,Horsens

Bilag 4: Undersøgelsesrapport – Jens Hjernøes vej 22-24,Horsens

Bilag 5: Udkast til betinget købsaftale

Bilag 6: Udkast til køberetsaftale

Bilag 7: Udviklingsplan Horsens Lystbådehavn

Bilag 8: Retningslinjer for bebyggelse af Jens Hjernøes Vej18-22

Bilag 9: Parkeringsstrategi

Bilag 10: Tilbudsblanket

Bilag 11: Kort

Supplerende materiale:

Matr. nr. 1023k

Tingsbogsattest

Servitut 1

Servitut 2

Servitut 3

Forureningsattest

Kortrids

Matr. nr. 1023b

Tingsbogsattest 

Servitut 1

Servitut 2 

Servitut 3

Forureningsattest

Kortrids 

Matr. nr. 1023d

Tingsbogsattest 

Servitut 1

Servitut 2 

Servitut 3

Forureningsattest

Kortrids

Matr. nr. 1023ø

Tingsbogsattest 

Servitut 1

Servitut 2 

Servitut 3

Servitut 4

Servitut 5

Servitut 6

Servitut 7

Forureningsattest

Kortrids

 


Indholdsansvarlig Hanne Hyltoft, hhy@horsens.dk