Vis emner under Forside

Størstedelen af byggeopgaver i Horsens Kommune kommer i udbud. Du finder annoncering af de aktuelle udbud her på siden.

Information om udbud af bygge- og anlægsopgaver

I Horsens Kommune udbydes størstedelen af byggeopgaver. Som udgangspunkt sker dette ved en indledende prækvalifikation, efterfulgt af en licitation.

Anlægsopgaver udbydes oftest som begrænset eller offentlig licitation.

Med udgangspunkt i budgetaftalen for 2015 har Horsens Kommune rettet et fokus på, at udbud i overvejende grad udbydes som fagentrepriser, men at der kan være tale om hoved- og total-entrepriser, hvis det vurderes at være mest hensigtsmæssig i forhold til den konkrete bygge- og anlægsopgave.

For så vidt angår vedligeholdelsesarbejder inden for fagene maler, tømrer/snedker og ventilationsarbejder forankret i regi af Ejendomscentret, trådte 1. januar 2016 en række flerårige delaftaler i kraft til håndtering heraf.

På vej- og trafikområdet er der flerårige rammeaftaler på asfaltarbejder og gadebelysning. Disse aftaler er forankret i regi af Affald og Trafik.

Udbudsprocesser sker som udgangspunkt digitalt, og annoncering af aktuelle udbud findes nederst her på siden.

Sikkerhedsstillelse

Byrådet vedtog den 23 august 2016, at entrepriser på anlægsprojekter til en værdi under 1.000.000 kr. fremover ikke medfører krav om sikkerhedsstillelse.

AB92

Som udgangspunkt udbydes bygge- og anlægsopgaver i henhold til AB92.

Som følge af rådgivers bearbejdelse af udbudsmateriale kan der ske enkeltstående afvigelser.

(I tilfælde af, at bygge- og anlægsopgaver udbydes som totalentreprise, henvises til ABT93).

Arbejdsklausuler og sociale klausuler

Den 28. april 2015 vedtog Byrådet fælles retningslinjer for arbejds- og sociale klausuler. Klik for at læse retningslinjerne.

Udbudte bygge- og anlægsopgaver har disse retningslinjer indarbejdet i udbudsmaterialet.

Aktuelle udbud:


 
Indholdsansvarlig Jesper Bøje, jkb@horsens.dk