Vis emner under Forside

Kontrolgruppens arbejde 

Horsens Kommune har fokus på, at forhindre uretmæssig udbetaling af offentlige ydelser. Arbejdet kaldes helhedsorienteret sagsbehandling, da det går på tværs af kommunens forvaltninger og afdelinger. I Horsens Kommune er der nedsat en kontrolgruppe, som forestår arbejdet og samarbejder med bl.a. SKAT, politi og Udbetaling Danmark. 

Kontrolgruppens arbejde består i at forebygge og forhindre misbrug af offentlige ydelser, således det er de borgere, som reelt har brug for ydelserne, der også får dem!

Ofte skyldes misbrug af offentlige ydelser, at modtageren ikke er klar over eller opmærksom på, hvilke oplysninger man har pligt til at give kommunen. Derfor opfordres borgerne i Horsens Kommune til dialog med kommunen for at forhindre uretmæssig udbetaling af ydelser.

Alle henvendelser tages alvorligt og undersøges grundigt.


Hvad skal du være opmærksom på?

Du har pligt til at kontakte kommunen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til de ydelser, du modtager. Det er nemlig kun dig selv, der reelt kan vide, om dine forhold er blevet ændret.Som borger i Horsens Kommune har du pligt til at give korrekte oplysninger vedrørende dine personlige forhold. Det kan f.eks. være:

 • Ændring af adresse/opholdssted
 • Ændring i samlivsforhold
 • Ændring i økonomiske forhold
 • Ændring i arbejdsforhold
 • Delvis eller fuld genoptagelse af arbejde ved sygemelding 
Hvis du er i tvivl, står Kontrolgruppen i Horsens Kommune naturligvis til rådighed til at afklare din situation.


Ydelser

Ydelser fra HORSENS KOMMUNE

Du skal være ekstra opmærksom på at give kommunen besked om ændringer i dine personlige forhold, hvis du modtager ydelser. Kommunens ydelsesområder er:

 • Økonomisk friplads
 • Kontanthjælp og uddannelseshjælp
 • Sygedagpenge
 • Ledighedsydelse/løntilskud
 • Førtidspension
 • Andre forsørgerydelser
 • Andet

Ydelser fra UDBETALING DANMARK

Udbetaling Danmark har overtaget nogle af kommunens ydelsesområder, og du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark for oplysninger om regler angående disse områder:

 • Familieydelser
 • Boligstøtte
 • Pension
 • Barselsdagpenge

Vil du vide mere om ovenstående områder?


Enlig forsøger?

Social- og Integrationsministeriet udgav i 2013 to pjecer, henholdsvis til enlige forsørgere og til pensionister, hvor man kan læse om, hvornår man anses for enlig eller samlevende. 

Økonomisk friplads og børnetilskud: Enlig eller samlevende?

Folkepension og førtidspension: Enlig eller samlevende?

Det skal imidlertid understreges, at der er tale om en vurdering i hvert enkelt tilfælde, og vi opfordrer derfor til, at man kontakter Kontrolgruppen, hvis man er i tvivl.


Anmeld socialt bedrageri

Har du mistanke om, at der foregår socialt bedrageri, bør du henvende dig til Kontrolgruppen. Alle henvendelser tages alvorligt og undersøges grundigt. Kontakt kan ske på følgende måder:

 • Udfyld blanket til anmeldelse af socialt bedrageri, som automatisk sendes til Kontrolgruppen. Her kan du både vælge at skrive dit navn eller være anonym.
 • Send et brev til Kontrolgruppen, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens. 
 • Ring direkte til Kontrolgruppen. 


Anmeldelsen

Der er ingen krav til, hvordan en anmeldelse skal se ud. Den kan f.eks. indeholde:

 • Oplysninger om, hvem anmeldelsen drejer sig om (navn, adresse osv.)
 • Oplysninger om, hvilken form for socialt bedrageri du har mistanke om
 • Oplysninger om, hvorfor du tror, at der er tale om socialt bedrageri
 • Oplysninger om andre involverede parter (navn, adresse osv.)
 • Andre oplysninger, som kan være relevante for sagen

Vi gør opmærksom på, at du som anmelder ikke er part i sagen. Du kan derfor ikke få indsigt i sagens videre forløb.


Hvad gør Kontrolgruppen, når vi modtager en anmeldelse?

Når Kontrolgruppen modtager en anmeldelse, behandles den hurtigst muligt for at afklare, om sagen skal undersøges yderligere, og om anmeldelsen desuden er relevant for andre myndigheder.

Kontrolgruppen underretter den anmeldte om, at han/hun er blevet anmeldt for socialt bedrageri.

En anmeldelse undersøges grundigt, før det vurderes, om der er tale om socialt bedrageri, og borgeren kan i dette forløb blandt andet blive indkaldt til en samtale. Herefter vurderes det, om sagen skal lukkes, om ydelsen skal stoppes, og om der eventuelt skal ske tilbagebetaling af allerede udbetalte ydelser. Derudover kan der i grove tilfælde ske anmeldelse af sagen til politiet.


Virksomhedskontrol

Kontrolgruppen foretager i nogle tilfælde også uanmeldt virksomhedskontrol, hvor det undersøges om borgere, som modtager ydelser, udfører arbejde, som de ikke har oplyst til kommunen.

Kontrolgruppen kan ved sådanne virksomhedskontroller bl.a. pålægge en virksomhed at føre logbog, hvis vi vurderer, at der er uregelmæssigheder angående virksomhedens ansatte. 
For yderligere oplysninger kontakt

Kontrolgruppen

Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Tlf.:  76 29 36 74
  76 29 35 71
  76 29 36 44


Åbningstider:

Se Åbnings- og telefontider

Indholdsansvarlig Flemming Hartmann, skfl@horsens.dk