Vis emner under Forside

Betingelser for at bruge ordningen:

  • Byggeriet skal være erhvervsmæssigt nødvendigt for bedriften.
  • Byggeriet skal overholde afstandskravene i ansøgningsskemaet (se evt. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)
  • Opbevaringsanlæggets kapacitet må ikke overstige 100 dyreenheder for fast gødning eller 4000 m3 for flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand.
  • Byggeriet skal opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen.
  • Opbevaringsanlægget må ikke være mere end 3 meter høj, medmindre det er helt omkranset af eksisterende bygninger.
  • Der skal etableres afskærmende beplantning omkring anlægget senest 31. december året efter etableringen. Der kan dog afviges fra dette krav i visse situationer.

Ansøgningsskema findes her

I anmeldeskemaet afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere, om betingelserne opfyldt for at bruge anmeldeordningen. Det er dog frivilligt at bruge skemaet.


Indholdsansvarlig Eva Meyer Rokkjær, emro@horsens.dk