Vis emner under Forside

Betingelser for at bruge ordningen:

  • Byggeriet skal være erhvervsmæssigt nødvendigt for bedriften.
  • Byggeriet skal opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger på ejendommen
  • Desuden gælder der nogle afstandskrav for lagre til opbevaring af foder, samt nogle betingelser til malkestalde.

For en mere deltaljeret gennemgang af de betingelser, som skal være opfyldt henvises der til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Ansøgningsskema findes her

I anmeldeskemaet afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne er opfyldt for at kunne bruge anmeldeordningen. Det er dog frivilligt at bruge skemaet.


Indholdsansvarlig Eva Meyer Rokkjær, emro@horsens.dk