Vis emner under Forside

Betingelser for at bruge ordningen:

 • Byggeriet skal være erhvervsmæssigt nødvendigt for bedriften.
 • Størrelsen på etableringen, udvidelsen eller ændringen må ikke overstige 3000 m2, eksklusiv vejarealer og kantbelægninger.
 • Byggeriet skal opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen
 • Siloen må ikke placeres indenfor:
  • 100/150 meter fra beboelse der er en del af samlet bebyggelse eller byzone, sommerhusområde
  • 75/100 meter fra nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt
  • 50 meter fra åbne vandløb og søer større end 100 m2
 • Ensilagepladsens støttemure må ikke være mere end 3 m høje, medmindre pladsen er omkranset af eksisterende bygninger
 • Der skal etableres afskærmende beplantning omkring pladsens senest 31. december året efter etableringen. I visse situationer kan der afviges fra dette krav

Ansøgningsskema findes her

I anmeldeskemaet afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere, om betingelserne er opfyldt for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Det er dog frivilligt at bruge skemaet.


Indholdsansvarlig Eva Meyer Rokkjær, emro@horsens.dk