Vis emner under Forside

Nedsættelsen af miljøgodkendelsesgrænsen til 75 dyreenheder betyder at de mellemstore husdyrbrug (75-250 DE) også omfattes af kravet om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn.

Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold fra 3-75 dyreenheder skal betale for kommunens tilsyn i forhold til den anvendte tid. Landbrug større end 75 dyreenheder skal betale for tilsyn og godkendelse. Taksten er bestemt og reguleres af staten, og er i 2014 fastsat til 302,95 kr. pr. time. Brugerbetalingen er fritaget for moms.

I timeforbruget indgår både tid anvendt på selve landbruget, og tid anvendt til forberedelse, opfølgning, rapportskrivning m.v. Brugerbetalingen opkræves på årsbasis for det forudgående kalenderår.

Kommunen har ingen muligheder for at fravige reglerne, og der kan ikke ankes over brugerbetalingen.


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk