Vis emner under Forside
Horsens Kommune har pr. 1. maj 2016 ændret sin praksis vedrørende offentliggørelser af miljøtilsyn og afgørelser på landbrug som er omfattet af husdyrbrugsloven og miljøbeskyttelsesloven. Fremadrettet offentliggøres tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven samt afgørelser om meddelte miljøgodkendelser og tilladelser efter husdyrbrugsloven påhttps://dma.mst.dk under overskriften offentliggørelser. Samme sted offentliggøres også oplysninger om sager som er omfattet af et krav om forudgående offentlighed f.eks. når der er modtaget ansøgninger som skal behandles efter husdyrbrugslovens § 12 eller når kommunen indleder den lovpligtige revurdering af en miljøgodkendelse.
Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk