Vis emner under Forside

Gælder husdyrbrug, som ikke er godkendt eller tilladt efter §§ 16a og 16b i husdyrbrugloven.

Betingelser for at bruge ordningen

 • Der kan skiftes indenfor følgende dyregrupper:
  • Ammekøer med tilhørende kalve (< 6 mdr.), kvier, stude, slagtekalve (> 6 mdr.), får, geder eller heste
  • Malkekøer med tilhørende opdræt
  • Slagtesvin, smågrise eller søer
  • Slagtekyllinger, høns eller andet fjerkræ
  • Mink eller andre kødædende pelsdyr
 • Der kan desuden skiftes fra de nævnte svin, fjerkræ eller kødædende pelsdyr til:
  • Ammekøer med tilhørende kalve (< 6 mdr.), kvier, stude, slagtekalve (> 6 mdr.), får, geder eller heste
  • Malkekøer med tilhørende opdræt
 • Endvidere kan man skifte fra malkekøer med tilhørende opdræt til ammekøer med tilhørende kalve (< 6 mdr.), kvier, stude, slagtekalve (> 6 mdr.), får, geder eller heste.
 • Dyreenhederne reduceres, jævnfør nedenstående:
  • Ved skift til kvier fra ammekøer, får eller geder kan antallet af dyreenheder fastholdes
  • I følgende skift skal dyreenhederne reduceres med 30 % i hvert staldafsnit
   • Skift til ammekvæg, får eller geder fra andet kvæg end malkekøer eller fra andre svin end slagtesvin
   • Skift til kvier fra malkekøer
   • Skift til smågrise fra slagtesvin
  • Ved alle andre skift skal dyreenhederne reduceres med 50 % i hvert staldafsnit
 • Ændringen skal kunne gennemføres uden renovering eller ændringer af stalde, som kræver godkendelse efter §§ 16a og 16b i husdyrbrugloven

For mere information herom, henvises til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen


Indholdsansvarlig Eva Meyer Rokkjær, emro@horsens.dk