Vis emner under Forside

Betingelser for at bruge ordningen.

  • Bygningen skal være erhvervsmæssigt nødvendigt
  • Bygningen skal ligge i tilknytning til eksisterende bebyggelse
  • Bygningen skal placeres mindst 50 m fra nabobeboelse
  • Eksisterende terræn må ikke ændres mere end +/- 1 m
  • Bygningshøjden er maks. 12,5 m (20 m for foder- og kornsiloer)

Malkestalde skal desuden overholde følgende betingelser

  • Bygningen skal fremstå i samme byggestil som eksisterende staldanlæg
  • Bygningsbredden må ikke overstige det eksisterende staldanlægs bredde med mere end 5 %, dog maks. 2 m
  • Bygningshøjden må ikke overstige eksisterende stalds højde med mere end 1,5 m

For mere information herom, henvises til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen


Indholdsansvarlig Eva Meyer Rokkjær, emro@horsens.dk