Vis emner under Forside

Betingelser for at bruge ordningen

 • Dyreholdet skal bestå af andre dyretyper end dem, der i forvejen er på husdyrbruget
 • Produktionsarealet må ikke overstige 25 m2
 • Produktionsarealet må kun anvendes til de anmeldte hobbydyr
 • Fra stalden skal der være mindst 50 m til nærmeste kategori 1- eller 2-natur
 • Produktionsarealet kan etableres i ny eller eksisterende bygning

Ved opførelse af ny tilbygning, skal følgende betingelser overholdes

 • Bygningen må ikke være større end nødvendigt
 • Bygningen skal opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse
 • Eksisterende ventilationsafkast må ikke flyttes tættere på
  • Kategori 1- og 2-natur, der ligger indenfor 300 m af tilbygningen
  • Kategori 3-natur, der ligger indenfor 100 m af tilbygningen
  • Ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder, der ligger indenfor 100 m af tilbygningen

For mere information herom, henvises til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen


Indholdsansvarlig Eva Meyer Rokkjær, emro@horsens.dk