Vis emner under Forside

Udslip af olie eller husdyrgødning, ensilagesaft mv. skal straks anmeldes til alarmcentralen på telefon nr. 112.

Herefter vil Kommunens Beredskab sørge for, at forureningen bliver standset og eventuelt fjernet, så den ikke breder sig til skade for miljøet, specielt grundvand og vandløb.


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk