Vis emner under Forside

Kommunen er myndighed på mange natur og miljømæssige forhold som findes på landbrug, men der er også andre myndigheder blandt andet NaturErhvervsstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

På siderne under landbrug kan du læse mere omkring den lovgivning, der omhandler de forhold som kommunen er myndighed for.

En stor del af oplysningerne som findes under landbrug, omhandler de regler som knytter sig til det at have et større dyrehold, hvilket du bl.a. kan læse mere om under fanen husdyrproduktion og dyrehold, men der findes også oplysninger som er generelle for landbrug bl.a. markvanding, 15 års genopdyrkningsret og akut forurening.   

 

Der kan være andre områder som gælder for landbrug. Under fanen Natur kan du f.eks. finde oplysninger om de naturmæssige forhold der kan være på landbrug, på fanen Grundvand findes bl.a. oplysninger vedr. boringer og brønde,  under fanen Olietanke findes reglerne vedr. etablering og sløjfning af Olietanke og under Vandløb kan du finde mere om vandløbsvedligeholdelse mv.

 

På kommunens webkort kan du finde de udpegninger som er registreret.

 

I forbindelse med spørgsmål som vedrører tilsyn og konkrete forhold på ejendommen kontaktes følgende:

Bente Andersen, tlf. 76 29 26 43, e-mail: teba@horsens.dk

Jeanette Stabell Jensen, tlf. 76 29 26 03, e-mail: jstj@horsens.dk  

I forbindelse med spørgsmål som vedrører tilladelser og godkendelser kontaktes følgende:

Jonna Lund, tlf. 76 29 27 54, e-mail: jlu@horsens.dk

Helle Kousholt, tlf. 76 29 26 27, e-mail: hko@horsens.dk

Eva Meyer Rokkjær, tlf. 76 29 26 64, e-mail: emro@horsens.dk


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
 
Indholdsansvarlig Eva Meyer Rokkjær, emro@horsens.dk