Vis emner under Forside

Som professionel aktør på jordområdet er der en række regler, du skal være opmærksom på når du håndterer jord. Herunder er en kort oversigt.

I jordflytningsbekendtgørelsen er der fastsat en række nationale regler for jordflytning, der kan være relevante at læse. Læs jordflytningsbekendtgørelsen.

Horsens Kommune har også udarbejdet er regulativ for jordflytning, som er relevant at læse. Læs jordflytningsregulativet.

Desuden er der nationalt udarbejdet 3 faktaark, der kort opridser reglerne – se herunder:

Faktaark 1: Nye regler om jordflytning

Faktaark 2: Hvornår og hvordan anmelder jeg flytning af jord

Faktaark 3: Transportøren skal medbringe anmeldeskema

Det skal dog bemærkes, at Horsens Kommune har erstattet de i faktaarkene nævnte anmeldelsesskemaer med den elektroniske anmeldelse via JordWeb (læs mere nedenfor).

Anmeld i god tid før jorden skal flyttes

Bemærk, at kommunen som hovedregel har 4 uger til at behandle din anmeldelse om jordflytning. Dog bestræber vi os på at behandle anmeldelserne mindst én gang ugentligt – med forbehold for ferie og sygdom. Det kan derfor være en god idé at udvise rettidig omhu i forbindelse med anmeldelse af jordflytning.

Har du spørgsmål i forbindelse med anmeldelse og flytning af jord kan du kontakte:

  • Hanne Tychsen Rasmussen, tlf. 76 29 26 53
  • Sidse Petersen, tlf. 76 29 25 15

 

Hvornår og hvordan skal du som transportør anmelde jordflytningen til kommunen

Hvis du både står for at grave jorden op og flytte den – og altså har rollen som både transportør og entreprenør – er det dit ansvar at jordflytningen bliver anmeldt til kommunen.
Endvidere er Horsens Kommunes anbefaling til borgere, der skal have flyttet jord, at de indgår aftale med en transportør der også vil stå for den eventuelle jordanmeldelse.

Jordanmeldelsen skal foregå elektronisk på www.jordweb.dk. Systemet fungerer ved, at anmelder opretter sig i systemet og derefter opretter anmeldelsen, inklusive den tilhørende dokumentation. Der vælges kommune, jordmodtager og transportør. Herefter får kommunen en mail, om at en anmeldelse afventer behandling. Kommunen behandler sagen (anviser, beder om yderligere oplysninger eller afviser), og anmelder og jordmodtager får besked. Når sagen er færdigbehandlet i kommunen (i nogle tilfælde uden egentlig sagsbehandling) flyttes jorden og jordmodtager registrerer den faktiske jordmængde og lukker sagen. Det er meget nemt at oprette sig i systemet online. Der skal én gang for alle indtastes nogle stamoplysninger, herunder en mailadresse, og så er det klar.

Læs mere om anmeldepligten, selve proceduren og JordWeb under Flytning af jord.

Medbring altid anmeldelsesskemaet og kontrollér dit vognlad

Når du skal transportere anmeldelsespligtig jord fra en lokalitet til en anden skal du altid medbringe anmeldelsesskemaet. Hvis personen, der skal have flyttet jord, selv står for anmeldelse af jordflytning til kommunen og du kun har ansvar for at transportere jorden, skal du huske seks punkter:

  • Få en kopi af anmeldelsesskemaet. Personen, der skal have flyttet jorden, skal udlevere kopi af anmeldelsesskemaet til dig i disse situationer: Hvis jorden er forurenet, hvis jorden kommer fra en kortlagt grund, hvis grunden er omfattet af områdeklassificering, hvis jorden kommer fra en offentlig vej, hvis jorden kommer fra et godkendt modtageanlæg for jord.
  • Skriv navn på skemaet. Du skal indføre dit forma, firmaadresse og CVR-nummer under rubrikken "Transportør".
  • Opbevar skemaet under hele transporten. Du skal kunne fremvise skemaet og eventuelle bilag til myndighederne på forlangende. Anmeldelsesskemaet gør det muligt for kommunen at holde styr på hvor jorden kommer fra, hvem der har kørt med den og hvor den er kommet hen.
  • Tjek dit lad eller din container. Det skal være helt tæt, så der ikke kan drysse forurenet jord ud. Hvis uheldet er ude og du taber en større eller mindre mængde forurenet jord, så ring til kommunen.
  • Overdrag anmeldelsesskemaet til modtageren. Når du har kørt jorden til den modtager der fremgår af anmeldelsesskemaet, overdrager du jorden, skemaet og eventuelle bilag til modtageren.
  • Aflever skemaet ved sidste transport. Hvis du flytter jord fra en anmeldt jordflytning i mere end én transport skal du aflevere anmeldelsesskemaet til modtageren i forbindelse med sidste transport.

 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk