Vis emner under Forside
Analyserne i forbindelse med udarbejdelsen af ErhvervsFyrtårnene viste, at samspil mellem erhverv, uddannelse og beskæftigelse er helt afgørende for at sikre vækst og arbejdspladser fremadrettet. Det er samtidig ambitionen, at borgerne skal sikres de bedste muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet og forsørge sig selv. Det kræver en tæt og koordineret indsats i forhold til på en gang at sikre kvalificeret arbejdskraft og skabe gode rammevilkår for erhvervslivet. HORSENS ALLIANCEN spiller en central rolle i den sammenhæng. 

HORSENS ALLIANCEN har to fokusområder, hhv. beskæftigelse og uddannelse 

Beskæftigelsesdelen i HORSENS ALLIANCEN skal hvert år de næste fire år løfte 150 ekstra Horsens-borgere væk fra offentlig forsørgelse. Dette skal muliggøre en nedsættelse af dækningsafgiften med 1,5 promille om året, hvorved erhvervslivets rammevilkår forbedres. 
Målet er, at Horsens Kommune om fire år har 600 færre borgere på offentlig forsørgelse målt i forhold til landsgennemsnittet og dermed reduceret dækningsafgiften med 6 promille.

Uddannelsesdelen i HORSENS ALLIANCEN er etableret i regi af det nuværende Horsens Uddannelsesråd, der fokuserer indsatsen omkring flere unge i uddannelse og et generelt løft i uddannelsesniveauet. 

Mål:

  • Horsens Kommune skal hvert år opleve et fald på 150 personer på offentlig forsørgelse færre end landsgennemsnittet. Således vil kommunen om fire år have 600 færre borgere på offentlig forsørgelse målt i forhold til landsgennemsnittet og dermed reduceret dækningsafgiften med 6 promille.
  • I Horsens Kommune skal uddannelsesniveauet og uddannelsesfrekvensen hæves, og Horsens skal være kendt som en attraktiv uddannelsesby.
 

Indholdsansvarlig Helle Laursen, hela@horsens.dk