Vis emner under Forside
Fra og med 2010 er kommunerne ikke længere forpligtiget til at registrere virksomheder, der erhvervsmæssigt transporterer affald i Kommunen, eller anvise til virksomheder, der behandler erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. 

Fremover skal affaldstransportører, indsamlingsvirksomheder, genanvendelsesanlæg, mæglere og forhandlere anmode om registrering i Affaldsregistret, som administreres af Miljøstyrelsen. 

I henhold til bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed skal:

Genanvendelsesanlæg ved anmodning om registrering oplyse følgende:
• Anlæggets CVR-nummer og p-nummer
• Oplysning om gyldig miljøgodkendelse, hvis en sådan er påkrævet og 
• Oplysning om hvilke affaldsfraktioner, anlægget kan behandle, samt hvilken 
   genanvendelsesproces anlægget foretager.

Affaldstransportører skal ved anmodning om registrering oplyse følgende:
• Virksomhedens CVR-nummer og p-nummer

Mæglere og forhandlere skal ved anmodning om registrering oplyse følgende:
• Virksomhedens CVR-nummer og p-nummer

Indsamlingsvirksomheder skal godkendes af Miljøstyrelsen, før virksomheden må indgå aftale om at overtage ansvaret for erhvervsaffald til materialenyttiggørelse .

Du kan læse mere om registrering og godkendelse af indsamlingsvirksomheder, affaldstransportører og genanvendelsesanlæg ved at klikke her på Affaldsregistret.
Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk