Vis emner under Forside

Miljøstyrelsen er ansvarlig for at føre et register over data om affald (Affaldsdatasystemet).

Affaldsdatasystemet har til formål at indeholde oplysninger om affald og stille oplysninger om affald til rådighed for offentlige myndigheder, anlæg og virksomheder, som indberetter til Affaldsdatasystemet.

Indberetninger til Affaldsdatasystemet skal foretages af:
1. Indsamlingsvirksomheder.
2. Modtageanlæg.
3. Affaldsproducerende virksomheder, hvis virksomheden behandler eget affald
    eller eksporterer affaldet direkte til behandling på et udenlandsk anlæg.
4. Importører: Virksomheder, som er omfattet af nr. 1 – 3, som importerer affald.
5. Eksportører: Virksomheder, som er omfattet af nr. 1 – 3, som eksporterer
    affald.

Indberetningen til Affaldsdatasystemet skal foretages digitalt på p-nummer niveau på www.virk.dk - Affaldsdatasystem hvert år senest den 31. januar dækkende det forudgående kalenderår.

Miljøstyrelsen skal på anmodning fra en udenlandsk virksomhed uden p-nummer foretage indberetningen for denne.

Læs mere om Affaldsdatasystemet på Miljøstyrelsens hjemmeside her: Affaldsdatasystemet
Se Miljøstyrelsens værktøj til lokalisering af EAK-koder ud fra De Danske Branchekoder her: EAK-koder


For yderligere oplysninger kontakt

Affald og Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 26 56
E-mail: virksomhedsaffald@horsens.dk
Åbningstider:

mandag til onsdag fra kl. 10.00 til 15.00 - torsdag fra kl. 10.00 til 17.00 - fredag fra kl. 10.00 til 13.00.

Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk