Vis emner under Forside
Bortskaffelse af forbrændingsegnet affald gennemføres som en anvisningsordning, hvor Horsens Kommune anviser forbrændingsegnet affald som ikke kan genanvendes, til forbrænding med energiudnyttelse på miljøgodkendt anlæg.

Horsens Kommune har truffet aftale med:

Fjernvarme Horsens a.m.b.a.
Endelavevej 7
8700 Horsens

om forbrænding af stort og småt brændbart affald fra virksomheder i Horsens Kommune.

Affald til forbrænding sorteres i:

  • Småt brændbart (maksimalt 1,0 x 0,8 x 0,8 m). F.eks. beskidte emballager af pap, plastik, flamingo, papirsække mv.
  • Stort brændbart til neddeling (over 1,0 x 0,8 x 0,8 m dog maksimalt 5,0 m i længden). F.eks. gulvtæpper, lægter og møbler der ikke kan genanvendes mv.

Regler for hvad der må modtages og hvordan affald til forbrænding skal være sorteret fremgår af Regulativ for erhvervsaffald (åbner i nyt vindue), se under § 15 Ordning for forbrændingsegnet affald.

Ved bortskaffelse af forbrændingsegnet affald skal anvendes registreret og godkendt affaldstransportører samt miljøgodkendt affaldsbehandler.

Dagrenovationslignende affald er f.eks. madrester, madpakkepapir, uhygiejniske emballager fra fordærvelige fødevarer mv. For at undgå uhygiejniske forhold ved eventuelt længere tids oplagring af forbrændingsegnet affald, må affaldet ikke indeholde fordærvelige varer. Der er etableret særskilt ordning for dagrenovationslignende affald i Regulativ for erhvervsaffald (åbner i nyt vindue), se § 10 Ordning for dagrenovationslignende affald fra erhverv.


Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk