Vis emner under Forside
PCB er en forkortelse af PolyChlorerede Biphenyler. PCB er et miljø- og sundhedsskadeligt stof, som findes i visse byggematerialer og industrielle produkter. I byggeriet er det hovedsageligt blevet anvendt i termoruder, fugemasser og betonmaling. Endvidere er PCB blevet anvendt i elektroniske komponenter som f.eks. kondensatorer. Som følge de gode tekniske egenskaber som PCB har, blev materialet anvendt i stor stil i bygge- og anlægsbranchen i perioden fra 1950 og frem til 1. januar 1977, hvor stoffet blev forbudt at anvende.
PCB anses for at være en farlig miljøgift, da stoffet kan optages i levende organismer og bliver ophobet i fødekæden. PCB kan påvirke immunforsvaret hos mennesker, og på sigt medføre alvorlige sygdomme.

Bortskaffelse af farligt PCB-holdigt affald gennemføres som en anvisningsordning, hvor Horsens Kommune anviser affaldet til specialbehandling via Modtagestation Syddanmark I/S, jf. afsnittet Øvrigt ikke-genanvendeligt farligt affald (åbner nyt vindue).

Læs mere om Håndtering af PCB-holdigt affald (åbner nyt vindue).

Bortskaffelse af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til Teknik og Miljø, se afsnittet Anmeldelse og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald (åbner nyt vindue).


Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk