Vis emner under Forside
Bortskaffelse af øvrigt ikke-genanvendeligt farligt affald gennemføres som en anvisningsordning, hvor Horsens Kommune anviser affaldet til specialbehandling via Modtagestation Syddanmark I/S.

Modtagestation Syddanmark I/S (Motas)
Vejlbyvej 21
7000 Fredericia
Telefon: 76 20 13 00
Telefax: 76 20 38 31

Regler for opsamling, opbevaring, indsamling og transport mv. af ikke-genanvendeligt farligt affald fremgår af Regulativ for erhvervsaffald, se under § 14 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald.

Ved bortskaffelse af ikke-genanvendeligt farligt affald skal anvendes registrerede og godkendte affaldstransportører samt miljøgodkendte affaldsbehandlere.
Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk