Vis emner under Forside
Asbest er en gruppe af naturligt forekommende mineraler, der kan spaltes i fibre. Asbest har tidligere været anvendt i mange forskellige byggematerialer som fx. beklædningsplader til vægge, lofter og tage, gulvbelægninger og ventilationskanaler mv.  Ved arbejde med asbest og asbestholdigt materiale kan der opstå støv. Støvet indeholder fibre i form af meget tynde nåle som kan trænge helt ud i de mindste forgreninger i lungerne, hvor de efterfølgende kan give anledning til forskellige sygdomme som asbestose og lungekræft. Læs mere om Håndtering af asbestholdigt affald (åbner nyt vindue).

Asbest skal afleveres på godkendt deponi til:

Horsens Deponeringsanlæg
Endelavevej 32
8700 Horsens

Indvejning sker på Brovægten, Endelavevej 24, 8700 Horsens, hvor transportøren skal være oprettet som kunde. Registreret affaldstransportør/vognmand kan hentes på https://www.affaldsregister.mst.dk ved søgning på transportør.

Mindre mængder asbest transporteret på eget køretøj af håndværkeren/virksomheden kan afleveres på:

Horsens Kommunes Mellemdepot
Endelavevej 13 B
8700 Horsens

Indvejning sker på Brovægten, Endelavevej 24, 8700 Horsens, hvor transportøren skal være oprettet som kunde.

Bemærk, at der gælder særlige krav til løft og emballering af asbest til deponi og mellemdepot, der i støvende form skal håndteres som farligt affald. Læs mere om Aflevering af asbestholdigt affald til Horsens Deponeringsanlæg og Horsens Mellemdepot (åbner nyt vindue) eller i Regulativ for erhvervsaffald (åbner nyt vindue), se under § 16 Ordning for deponeringsegnet affald.

Bortskaffelse af asbestholdigt bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til Teknik og Miljø, se afsnittet Anmeldelse og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald (åbner nyt vindue).


Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk