Vis emner under Forside
Ordningen for affald fra olie- og benzinudskillere, der fungerer som en fælleskommunal indsamlingsordning i form af en henteordning, administreres af:

Modtagestation Syddanmark I/S (Motas I/S)
Vejlbyvej 21
7000 Fredericia
Telefon: 76 20 13 00
Telefax: 76 20 38 31

Enhver bruger af olie- og benzinudskillere har pligt til at benytte denne ordning. Tilmelding til indsamlingsordningen sker ved henvendelse til Modtagestation Syddanmark I/S på tlf. 76 20 13 00.

Regler for tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere fremgår af Regulativ for erhvervsaffald, se under § 17 Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere.
Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk