Vis emner under Forside

Virksomhedsgebyrerne består af følgende gebyrer:

Fast affaldsgebyr

Det faste affaldsgebyr dækker blandt andet kommunens generelle omkostninger forbundet med administration af indsamlings- og anvisningsordninger for virksomheder, udarbejdelse af regulativer, udarbejdelse af informationsmateriale, planlægning, konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder, indsamlingsordninger for forbrændings- og deponeringsegnet farligt affald og udgifter til Miljøstyrelsen til den nationale regulativdatabase og Affaldsdatasystemet.

Det faste affaldsgebyr er på 755 kr. pr. år ekskl. moms (2017 pris) og opkræves hos virksomheder i henhold til Affaldsbekendtgørelsens kapitel 8.

Administration af jord

Gebyret for administration af jord dækker Kommunens udgifter til administration af jordforureningsloven og jordflytningsbekendtgørelsen, udarbejdelse af regulativer for jord, anmeldelse af jordflytninger og områdeklassificering (forureningstilstand) af alle ejendomme i Kommunen. Gebyret blev tidligere opkrævet sammen med ejendomsskatten. Alle virksomheder, der betaler affaldsgebyrer i henhold til Affaldsbekendtgørelsen, vil blive opkrævet administrationsgebyr for jord. Læs mere her

Besøgsgebyr 

Der skal betales et besøgsgebyr for hvert besøg på genbrugspladserne. Gebyrerne er:

108 kr. pr. besøg for køretøjer uden trailer 
232 kr. pr. besøg for køretøjer med trailer
Tillæg for farligt affald 6 kr. pr. kg

Priserne er ekskl. moms og gældende for 2017.


For yderligere oplysninger kontakt

Affald og Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 26 56
E-mail: virksomhedsgebyr@horsens.dk
Åbningstider:

mandag til onsdag fra kl. 10.00 til 15.00 - torsdag fra kl. 10.00 til 17.00 - fredag fra kl. 10.00 til 13.00.

Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk