Vis emner under Forside
Erhvervsaffald

Virksomhedsgebyrerne består af flere forskellige gebyrer. Du kan læse mere om de forskellige gebyrer under:

Hvor meget skal du betale – 2018? 

Folketinget har besluttet at gebyrer, for så vidt angår virksomheder, skal opkræves hos den i CVR (Det Centrale VirksomhedsRegister) registrerede ejer af virksomheden.

Udover et CVR-nummer har virksomheden også et produktionsenhedsnummer (P-nummer), der angiver virksomhedens fysiske beliggenhed.

Kontrollér selv!

Det er virksomhedens registrering i CVR den 1. januar, der bl.a. danner grundlag for gebyrfastsættelsen for året. Det er virksomhedens egen forpligtelse at sørge for, at CVR oplysningerne er korrekte. Derfor er det vigtigt, at du løbende kontrollerer, om din CVR-registrering er korrekt. Du kan se din registrering på www.cvr.dk. Kommunen kan ikke ændre oplysninger i CVR for virksomheden.

Er der fejl i registreringen, skal du ændre den på www.indberet.virk.dk med digital signatur eller kontakte Erhvervsstyrelsen på telefon 72 20 00 30.

Du kan læse mere om de muligheder, der i 2018 foreligger for ansøgning om fritagelse for betaling af det faste affaldsgebyr under fritagelsesmuligheder.


For yderligere oplysninger kontakt

Affald og Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 26 56
E-mail: virksomhedsaffald@horsens.dk
Åbningstider:

mandag til onsdag fra kl. 10.00 til 15.00 - torsdag fra kl. 10.00 til 17.00 - fredag fra kl. 10.00 til 13.00.

Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk